Obchodní podmínky

 

1.Základní údaje
Dodavatel
Dana Klištincová, Višňová 16, 405 02  Děčín XXV - Chmelnice

IČ: 75566087
Nejsem plátcem DPH

(dále jen „dodavatel“)

 

Kontaktní údaje:
Tel.: +420 603 117 045

e-mail: shop@tara-cz.com

Číslo účtu pro bezhotovostní platby – Česká republika: Česká spořitelna (CZ) – 1043397073/0800

PayPal: dani001@seznam.cz

 

2. Objednávka zboží
Seznam zboží na stránkách www.tara-cz.com je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář (nákupní košík) a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží. Potvrzení objednávky dodavatelem je považováno za uzavření kupní smlouvy. Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží.
Zrušení objednávky: Zákazník může bez udání důvodu zrušit objednávku. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.
Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

 

3. Zaslání zboží
Zboží posíláme prostřednictvím České pošty na dobírku. Po dohodě je možno zaslat i prostřednictvím PPL služby. Cena za poštovné se odvíjí podle velikosti objednávky. Ceny za poštovné uvedené v ceníku jsou platné při dodržení dodacích podmínek – viz informace o dopravě zboží. V případě, že nebude možné dodržet tyto dodací podmínky, bude dopravné účtováno individuálně.

 

4.Dodací lhůta:
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo PPL službou, obvykle do 1–5 pracovních dnů (pokud je skladem!!) od závazného potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží není skladem, je lhůta dodání zpravidla delší (3–5 týdnů).

V případě, že na zboží spěcháte (např. máte jej jako dárek), prosím informujte nás o této skutečnosti v objednávkovém formuláři nebo nás kontaktujte na mail či telefonicky.

Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

 

5. Osobní odběr zboží
Zboží je zákazníkovi na adrese dodavatele rezervováno po dobu 3 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží. Zákazník má právo si zboží na adrese dodavatele před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout. V případě osobního odběru zboží u dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.

 

6. Platební podmínky

Na stránkách www.tara-cz.com si zákazník zvolí typ dodání, tzn. zároveň tím volí i způsob platby (dobírkou – Česká pošta nebo PPL, úhrada přes bankovní účet nebo PayPal, v hotovosti)

 

  • Úhrada dobírkou – zákazník zaplatí za zboží při jeho doručení Českou poštou nebo PPL – dle zvolené varianty

Úhrada přes bankovní účet – zákazník zaplatí na základě faktury, kterou mu po potvrzení objednávky vystavíme. Po její úhradě, tzn. po připsání celé fakturované částky zasíláme zboží zákazníkovi (zákazník si zvolí doručení zboží, a to buď Českou poštou nebo PPL)

 

  • Úhrada PayPal - zákazník zaplatí na základě faktury, kterou mu po potvrzení objednávky vystavíme. Po její úhradě, tzn. po připsání celé fakturované částky zasíláme zboží zákazníkovi (zákazník si zvolí doručení zboží, a to buď Českou poštou nebo PPL)
  • V hotovosti – při osobním převzetí

 

7. Reklamace
V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.
Postup reklamace:
Zboží k reklamaci nám zašlete na adresu: Dana Klištincová, Višňová 16, 405 02  Děčín XXV – Chmelnice.
Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. V případě oprávněné reklamace Vám opravené zboží doručíme na Vaši adresu zdarma bez poštovného. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

Reklamovat nelze zboží, které je individuálně upraveno, např. zboží s individuální výšivkou nebo oblečení „ušité na míru“.

 

8. Odstoupení od smlouvy
Právo zákazníka na odstoupení
Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.
Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Právo dodavatele na odstoupení
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy: Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.
Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu shop@tara-cz.com nebo písemně v provozovně dodavatele. Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží.
Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Zboží zaslané zpět dodavateli musí být v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů včetně dokladu o koupi).
V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.
Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží. Dodavatel vrací finanční prostředky na účet kupujícího nebo prostřednictvím složenky po podpisu dobropisu.

 

9. Ochrana osobních údajů spotřebitele
Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.
Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává, může zákazník kdykoliv změnit.

 

10. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.tara-cz.com

 

Informace o dopravě zboží – ČR , SK

 

OBCHODNÍ BALÍK - služba České pošty

Doba dodání po celé ČR: následující pracovní den po odeslání zásilky (po dni podání na poště). Aktuální informace o pohybu zásilky zdarma (podle podacího čísla) na: 
• bezplatné infolince České pošty 800 177 889

• webových stránkách České pošty

 

Informace k doručení zásilky:

  • • Nezastihne-li Vás doručovatel při doručování zásilky na uvedené adrese, upozorní Vás Výzvou na uložení zásilky na poště
    • Výzva, kterou naleznete v poštovní schránce, obsahuje i kontaktní informace (telefon) na poštu, kde máte zásilku uloženu
  • • Uloženou zásilku si můžete osobně vyzvednout nebo můžete požádat o opakované doručení zásilky běžnou doručovací pochůzkou na určitý den
  • • Pokud si zásilku nevyzvednete do 7 kalendářních dnů, je automaticky odeslána zpět odesílateli

Víte, že:
• si můžete nechat konkrétní, již uloženou zásilku přeposlat na jinou adresu?

• můžete nechat již uloženou zásilku přeposlat na jinou poštu v okolí?

• si můžete prodloužit úložní dobu pro vyzvednutí zásilky?

 

Bližší informace na webu České pošty v sekci Služby pro příjemce a adresáty. 

 

Česká republika
Služba
Dobírka 150
Úhrada přes BÚ, PayPal 100

 

Slovensko
Služba
Dobírka 300
PayPal 250

 

Hmotnost zásilky do 5kg. Dobírka do částky Kč 5.000,-. 

V případě nedodržení podmínek shora uvedených se cena poštovného určí individuálně.

 

 

DORUČENÍ BALÍKU  - služba PPL CZ

 

Doručení balíku:

• řidič vás bude v den doručení telefonicky kontaktovat, aby s vámi domluvil podrobnosti předání, oznámí vám přibližný čas doručení, výši dobírky a další případné náležitosti (tuto službu poskytuje firma PPL pouze soukromým osobám, tzn. bez IČ)

• zásilku vám standardně doručíme v rozmezí 8–18 hodin v pracovní dny (přesnou dobu doručení nelze ovlivnit, nicméně  pravděpodobný čas doručení můžete zjistit po zadání vašeho PSČ na www.ppl.cz nebo přímo při kontaktu s řidičem. V případě nezastižení vám zanecháme oznámení a balík se pokusíme doručit ještě jednou následující pracovní den
- hmotnost balíku je omezena do 50 kg

• v určitých lokalitách ČR nabízíme i večerní doručení v rozmezí 17–21 hodin (seznam lokalit naleznete na webu PPL )

• zásilku vám doručíme následující pracovní den po jejím převzetí od odesilatele

• cestu zásilky lze sledovat na internetu na webové stránce www.ppl.cz po zadání jejího čísla (11 číslic)

 

Platba platební kartou:
• Při převzetí zásilky se můžete svobodně rozhodnout, zda doběrečné zaplatíte platební kartou nebo hotově.
• Všichni řidiči PPL CZ jsou vybaveni mobilním platebním terminálem a tiskárnou.

 

Převzetí a reklamace:

• Při přebírání zásilky je nutné zkontrolovat obal zásilky – zjevnou vadu (poškození obalu) je nutné ihned oznámit a poznamenat do přepravního listu. Zásilku je tak možné převzít i s touto vadou bez obavy s následným uplatňováním případné škody.

•  Obsah zásilky zkontrolujte po odjezdu řidiče, řidič nečeká na kontrolu obsahu při předávání – skryté vady je možné ohlásit do 3 dnů po převzetí zásilky a zažádat o sepsání zápisu o škodě.

 

Komunikace s PPL
• pro komunikaci s PPL výhradně používejte číslo zásilky (11 číslic)

 

Česká republika
Služba
Dobírka 190
Úhrada přes BÚ, PayPal 140

 

Slovensko
Služba
Dobírka 420
PayPal 370

Informace o dopravě zboží - mezinárodní

 

STANDARDNÍ BALÍK

 
• Hmotnost standardního balíku nemůže činit více, než je nejvyšší přípustná hmotnost uvedená v zahraničních podmínkách (2 kg).
• Rozměry standardního balíku nesmějí přesahovat největší přípustné rozměry uvedené v zahraničních podmínkách, a to ani zčásti.
• V případě, že balík nebude splňovat výše uvedené podmínky, bude poštovné stanoveno individuálně

 

Dodání:
Odběratel potvrzuje písemně převzetí zásilky.

 

Belgie, Dánsko, Maďarsko, Nizozemí, Německo, Rakousko, Slovinsko
Služba
PayPal 680

 

Polsko
Služba
PayPal 250

 

Německo - PPL
Služba
PayPal 700